Dětský pěvecký sbor Červánek

Červánek děkuje

DPS Červánek a Jitřenka děkují městu Červený Kostelec za finanční pomoc při výrobě nového CD. Vznikalov průběhu roku 2020 a je s vánoční a duchovní tematikou.logo

Promenádní koncert 12.července 2020 v Přírodním areálu v Červeném Kostelci

Po dlouhé pauze způsobené koronavirem, jsme se sešli až na konci května a uskutečnili jsme tento jediný koncert pro kosteleckou veřejnost. Jsme za to vděčni, neboť mnoho ansámblů si nezahrálo vůbec.

Věříme a přejeme si, aby následující školní rok byl už bez těchto přísných omezení a abychom jak s orchestrem, tak s pěveckými sbory mohli absolvovat všechny plánované akce.

Přejeme všem krásné prázdninyvlcsnap-2020-07-23-17h26m01s714o

Vánoční koncert Čas radosti

k3

Vánoční koncert Čas radosti

V2

Vánoční koncert Čas radosti

Vánoční koncert 2019ČERVÁNEK DĚKUJE
všem příznivcům, kteří dne 22.12. přišli na náš vánoční koncert . Ve zcela  zaplněném divadle se zpívalo a hrálo  báječně .
Publikum nás odměnilo dlouhým a vřelým potleskem. Děkujeme rodičům našich žáků za podporu jak po stránce finanční( výjezdy do zahraničí apod.), tak především za podporu ve vytrvalosti a pracovitosti v hudebních tělesech.Dále děkuji všem mým kolegům ze ZUŠ, kteří se na vánočním koncertě podíleli. Děkujeme vedení města a ZUŠ za celoroční podporu naší práce. Děkujeme i členům výboru spolku za jejich práci ve svém volném čase. Těšíme se s vámi na shledání při dalších koncertech v roce 2020.

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Úvod