Červánek

Sbor byl založen manželi Kubečkovými ve školním roce 1994 - 1995 při Základní umělecké škole v Červeném Kostelci.
Vlastně od samého počátku se začínalo téměř od nuly. V začátcích byly asi čtyři žákyně a nadšená učitelka paní Eva Kubečková, jinak nebylo nic, ani třída, ani notový materiál.
Postupně dětí přibývalo a vznikali další oddělení. DPS Červánek se stal hlavním sborem. Jeho přípravné sbory jsou Hvězdičky, Sluníčko a nejstarší oddělení odrostlých děvčat z Červánku nese název Jitřenka.

Počáteční působení sboru postupně vyúsťuje v první úspěchy. A to hned na krajské přehlídce pěveckých sborů v Hradci Králové, kde sbor získal po půlroční práci bronzové pásmo. Po sérii několik vitězství v této soutěži byl sbor doporučen na celostátní soutěž výběrových dětských sborů do Nového Jičína, kde v roce 2002 získal ve veliké konkurenci stříbrné pásmo a odva roky později pásmo zlaté. Sbor navázal dloholetá přátelství s vynikajícími sbory naši republiky, ale i ze zahrančí. Jmenujme alespoň některé: Motýli Šumperk, Pražská Kantiléna, Slavíčci Praha, Iuventus Cantans-Pardubice, Pomněnka-Rožnov pod Radhoštěm, Medvíďata Český Krumlov, Severáček Liberec, Ondrášek Nový Jičín a další. Sbor se stává po mnohých úspěších a soustavné práci předním dětským sborem v republice. Je velmi vysoce hodnocen díky své hlasové kultuře a nádhernému kompaktnímu zvuku. Sbor byl vybrán v roce 2003 do České televize, kde účinkoval na jednom z adventních koncertů s paní Martou Kubišovou, děti i vedení sboru mají další nádhernou zkušenost. Ve stejném roce jsme soutěžili na mezinárodní soutěži ve Španělsku v Tolose. Tato soutěž byla krásná tím, že organizátoři pro sbory zařídili účinkování na koncertech i v širším okolí Tolosy téměř po celém Baskicku. Koncerty jsme měli samostatné hodinové, byli plné chrámy posluchačů a nezapomeneme na závěrečný obrovský aplaus ve stoje.
Rok 2006 nám přinesl další obrovský úspěch  a to, že jsme byli vybráni na základě nahrávky na reprezentaci kulturního města Evropy do řeckého Patrasu. Velmi si vážíme, že u nás Artama Praha pořádala  v roce 2007 sbormistrovský celostátní seminář, který se koná 2 až 3 krát do roka. Seminář probíhá vždy tam, kde je sbor něčím pro ostatní zajímavý a může sbormistrům něco dát.
O dva roky později 2009 se stáváme vítězi mezinárodní soutěže pěveckých sborů v Anglii v severním Wallesu v Langollenu.
Bylo to úžasné, nemohli jsem tomu ani uvěřit, soutěžilo s námi 13 sborů z různých částí zeměkoule. My, sboreček z tak malého podkrkonošského městečka (8000obyvatel). Všichni jsme si odnesli do svých životů nezapomenutelné zážitky přes přeplněné metro v Londýně, krmení racků na trajektu až po vítězství.
Rok 2010 se pro nás stává opět nezapomenutelný, protože jsme se s nejstaršími děvčaty s Jitřenkou vydali opravdu daleko až do Thajska město Pattaya, kde jsme ve své kategorii získali opět první cenu. Sbor natočil 3 CD, v letošním školním roce natáčíme v pořadí již 4 CD.

V současné době je sbor organizovaným společenstvím 4 oddělení v nichž zpívá necelá stovka dětí. Ve věku od 3 do 25 let. Sbor velmi děkuje svému zřizovateli městu Červený Kostelec v čele s panem starostou Petrem Mědílkem a pani ředitelce Haně Pellové za podporu finanční na různé akce, které sbor pořádá a za vytvoření zázemí při vyučování (zařízení zkušebny v pronajatých prostorách).

Při formování a vedení dětí nejde v našich sborech jen o hudbu, ale i o soudržnost, pevná přátelství, odpovědnost, chtít něčeho dosáhnout, vytrvalost a trpělivost.

Červánek je velmi poctěn, že je zván na různé koncerty jako host, ale i na samostatné koncerty v našem okolí. Posluchači, kteří ho znají vědí že jeho kvalita neustále roste a poskytuje svým posluchačům nevšední zážitky.

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Sbory Červánek