Musica Harmonica

ZamekRatiborice19zus ck musica harmonicamh-logo200Akordeonový orchestr Musica Harmonica vznikl na podzim roku 1999. Tehdy se  ještě jmenoval Akord, který se vyvinul postupně z menších souborů, které učí pan Jaroslav Kubeček od roku 1986.

Původní název Akord byl změněn na SAKO. Ten znamenal společný akordeonový orchestr, neboť p.učitel propojil žáky ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec.
S orchestrem téměř každý školní rok učinkuje na hlavních koncertech - tedy na Vánočním a Závěrečném koncertě. Často též vystupuje na koncertech pěveckého sboru Červánek, který vede paní Eva Kubečková, někdy tento sbor i doprovází.

Od roku 2005 pořádá z jara samostatný koncert, oblíbená místa konání jsou ve státní galerii (GVUN) Náchod, v kině Luník v Červeném Kostelci, v divadle J.K.Tyla a v kostele CČSH. Má za sebou také několik samostatných i společných výchovných koncertů pro ZŠ v Červeném Kostelci, pro Gymnázium Náchod, ZŠ Úpice apod.

Pravidelně se účastní soutěží ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT a které v posledních pěti ročnících (2002, 2005, 2008 , 2011,2016 a 2019) končili z finančních důvodů v krajských kolech. Zde jsme měli první místa s postupem do ústředního kola.

Na celostátní úrovni se setkáváme pouze v Praze, ovšem zde je mnohem větší konkurence, neboť se jedná o evropské festivaly akordeonových orchestrů. Od roku 2000, kdy tento festival vznikl (předtím byly 4 ročníky národní soutěže v Hořovicích za Berounem, kde je jediná výroba akordeonů v Čechách) jsme se účastnili všech ročníků. Ve  školním roce  2018/19 jsme získali od mezinárodní odborné poroty 19.9 z max. počtu 25.bodů a tím umístění velmi dobré - stříbrné pásmo. Jediná dvě zlatá pásma a vítězství v kategoriích jsme získali v roce 2013.

Ve školním roce 2006 jsme navíc soutěžili ve Wroclavi na akordeonové soutěži Harmonia viva a získali čestné uznání. S DPS Červánek jsme navštívili Švýcarsko, kam nás pozval tamní dětský sbor Calicantus se sbormistrem Mario Fontanou z města Locarno, v roce 2010 jsme navštívili východní Slovensko - Michalovce a Sobrance a orchestr zde sklidil velký úspěch, neboť zde působí hodně akordeonistů. O prázdninách 2011 jsme měli pobyt v Chorvatsku a tři krásné koncerty. Ve stejném roce jsme  natočili svoje 4 samostatné CD.V roce 2016 jsme navštívili ZUŠ v Popradě, kde nám po vystoupení nabídli pozvání na Mezinárodní akordeonový fetival, který škola příležitostně pořádá.V roce 2017 jsme byli opět s pěveckým sborem ve Vranově nad Toplou na Slovensku při příležitosti mezinárodního festivalu pěveckých sborů.Měli jsme nádherný zážitek při závěrečné recepci, kdy si snámi zazpívali všichni účastníci Hava Nagila a Ruské melodie. V roce 2018 jsme byli na soustředění v Itálii a zatím poslední zahraniční zájezd byl do Chorvatska v roce 2019 opět společně s DPS Červánek. Vždy jsme uspořádali nejméně dva koncerty.

  Orchestr má v repertoáru především široký výběr hudby 20. století od klasických evergreenů, přes melodie muzikálové, hudbu filmovou až ke skladbám populárních skupin současnosti, ale také původní literaturu psanou pro akordeonové orchestry. Většina skladeb je ze zahraničí, v Čechách se tomuto žánru věnuje jen velmi málo skladatelů, neboť je málo těchto orchestrů. V západních zemích je tomu naopak. Písničky českých interpretů a kapel si upravujeme sami.

 Současné složení akordeonového orchestru:
1. akordeon: Michal Matoulek, Viktor Kubeček
2. akordeon: Vojtěch Grohmann, Šárka Kuklová, Anna Šafránková, Vojtěch Dvořák
3. akordeon:Jana Hlaváčová, Ondřej Bejr 
4. akordeon:Štěpán Nohejl, Jan Grohmann
Keyboard: Kateřina Hanušová, Veronika Hanušová, Bas:  Tomáš Němeček
Bicí:Jiří Buranský, Alexandr Hejna

 

Přírodní areál ZUŠ Č.Kostelec

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Musica Harmonica