Dětský pěvecký sbor Červánek

Akce ve druhém pololetí šk.roku 2022/23

V březnu nejprve 28.3. v ZUŠ Náchod Oblastní (krajské) kolo obor akordeon včetně komorní a orchestrální hry

30.3. Oblastní kolo pěveckých sborů v ZUŠ Rychnov n. Kněžnou. Tyto soutěže jsou veřejně přístupné a zdarma jak pro rodiče tak pro širokou veřejnost.

27.4. pojedeme na výměnný koncertní zájezd na Slovensko- Michalovce. Týká se Červánku i Musici harmonici.

16.6. Plánujeme letní koncert všech oddělení dopoledne pro všechny školy a večer pro veřejnost.

Další akce jsou v jednání a soutěže podle toho, když se zadaří a byl by postup do celostátního kola.

18.8.-26.8. plánujeme soustředění v Chorvatsku v rámci Chorvatského hudebního léta.

Jsme rádi, že můžeme být aktivní a motivovat děti . 

Stříbro z Liberce

DPS Červánek se účasnil celorepublikové výběrové soutěže Porta musicae v Liberci. Jedná se o prestižní soutěž, kde jsou sbory vybírány na základě účasti v celostátních kolech soutěže pořádající organizací ARTAMA. Do Červánku letos v září přistoupilo hodně dětí z přípravného sboru Sluníčko a přesto zvládli poměrně velmi náročný program sestavený z doporučených skladeb  dvou význačných českých skladatelů- Ilji Hurníka a Otmara Máchy. Letos mají výročí 100 let od narození. Jejich skladby jsme právě prezentovali. Je namístě dát dětem velkou pochvalu za jejich snahu a předvedený výkon, který odborná porota předních českých sbormistrů ohodnotila stříbrným pásmem. Děkujeme Spolku DPS Červánek a Jitřenka a ZUŠ Červený Kostelec za finanční pomoc.

JKDiplom Liberec

Úspěch v Belgii

logo colour CMYKVe dnech 29.4 až 2.5. jsme vyjeli na mezinárodní pěveckou soutěž do Neerpeltu v Belgii. její přessný název byl 70 Europees Muziekfestival voor de jeugt- Neerpelt. Prožili jsme velmi zajimavou soutěž s neuvěřitelným výsledkem. Získali jsme totiž první cenu. Je to velká motivace do další činnosti a uznání, že i na malém městě lze vytvořit velmi kvalitní a konkurence schopný dětský sbor velkým a slavným sborům. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem", městem Červený Kostelec a rovněž  naší školou. Dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a finančně přispěli.

Belgie3Děkujeme městu Červený Kostelec,Belgie pokusBelgie7

Velikonoční koncert

Dne 3.dubna se uskutečnil Velikonoční koncert pěveckých sborů a hostů v Husově sboru. Ve zcela zaplněném kostele s krásnou akustikou se krásně zpívalo i hrálo . Své první vystoupení měl například nově vzniklý akordeonový kvintet který hrál Preludium a fugu g-moll j.S.Bacha  a také kapela školy doprovázející pěvecké sbory ve skladbě Truvérská mše petra Ebena.DSC 8134DSC 8138DSC 8280DSC 8158DSC 8301DSC 8307

Vánoční koncert Okamžik v čase se uskutečnil

Dovolte nám poděkovat městu Červený Kostelec za celoroční podporu v činnosti našeho spolku. Dále děkujeme MKS v Červeném Kostelci za vstřícnost při přípravě vánočního koncertu a ředitelství ZUŠ za pomoc s realizací.

Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci  a podporu při výuce našich sborů a souborů a přejeme do nového roku  hlavně pevné zdraví, radost z vašich dětí a moc se těšíme na vaši přízeň při dalších pěveckých a hudebních setkáních na koncertech a dalších akcích.Okamžik9

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Úvod