Dětský pěvecký sbor Červánek

Promenádní koncert 12.července 2020 v Přírodním areálu v Červeném Kostelci

Po dlouhé pauze způsobené koronavirem, jsme se sešli až na konci května a uskutečnili jsme tento jediný koncert pro kosteleckou veřejnost. Jsme za to vděčni, neboť mnoho ansámblů si nezahrálo vůbec.

Věříme a přejeme si, aby následující školní rok byl už bez těchto přísných omezení a abychom jak s orchestrem, tak s pěveckými sbory mohli absolvovat všechny plánované akce.

Přejeme všem krásné prázdninyvlcsnap-2020-07-23-17h26m01s714o

Vánoční koncert Čas radosti

k3

Vánoční koncert Čas radosti

V2

Vánoční koncert Čas radosti

Vánoční koncert 2019ČERVÁNEK DĚKUJE
všem příznivcům, kteří dne 22.12. přišli na náš vánoční koncert . Ve zcela  zaplněném divadle se zpívalo a hrálo  báječně .
Publikum nás odměnilo dlouhým a vřelým potleskem. Děkujeme rodičům našich žáků za podporu jak po stránce finanční( výjezdy do zahraničí apod.), tak především za podporu ve vytrvalosti a pracovitosti v hudebních tělesech.Dále děkuji všem mým kolegům ze ZUŠ, kteří se na vánočním koncertě podíleli. Děkujeme vedení města a ZUŠ za celoroční podporu naší práce. Děkujeme i členům výboru spolku za jejich práci ve svém volném čase. Těšíme se s vámi na shledání při dalších koncertech v roce 2020.

Soustředění v Chorvatsku

Ve dnech 17.8.- 25.8. 2019 absolvoval DPS Červánek, Jitřenka a akordeonový orchestr Musica Harmonica soustření a koncertní zájezd do Chorvatska na ostrov Rab. Prožili jsme společně moc pěkný týden u moře a zároveň při nácviku nových skladeb a přípravě na dva koncerty, které navštívilo velké množství turistů i obyvatel samotného krásného ostrova Rab. Věříme, že naši žáci stmelili kolektiv a dobře vykročili do nového školního roku.
Poděkování patří těm, kteří přispěli k tomuto projektu- ZUŠ Červený Kostelec, město Červený Kostelec a Královéhradecký kraj.

IMG 20100103 232056

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Úvod