Dětský pěvecký sbor Červánek

Červánek v Chorvatsku 2015

DPS Červánek při ZUŠ Červený Kostelec v září absolvoval týdenní hudební a koncertní soustředění v Chorvatsku v rámci hudebního léta na Makarské riviéře.

  Hudba a zpěv sahá dále než vědomí….

 Na začátku září odjel pěvecký sbor Červánek na hudební soustředění, kde probíhaly denně několikahodinové zkoušky jako příprava na mezinárodní soutěž, kam chce Červánek v tomto školním roce vyjet. Zkoušeli jsme na otevřené terase, kam za námi chodilo spoustu lidí s otázkou, odkud jsme a kdo jsme, že krásně zpíváme a jestli budeme mít koncert. Koncert se podařilo zorganizovat. Mile nás překvapila hojná a vřelá účast posluchačů, kteří chtěli neustále přídavky. Je pro nás největší odměnou, když naším zpěvem posluchače potěšíme, pohladíme a třeba i vidíme, že jim ukápne slzička. Chci říct, že zpěv povznáší člověka nad jeho každodenní rutinu do nového životního zážitku, ze kterého může čerpat posilu pro své úkoly.

Do našeho denního plánu se ale vešlo samozřejmě i koupání, výlet lodí, pěší výlet do hor, hry, tanec, superstar, kterou připravila pro mladší zpěváky starší děvčata. Méně zkušení zpěváčci tak měli jedinečnou možnost vyzkoušet si zazpívat sólově. Velmi mě těšil pohled na rozzářené tváře i na slzy dojetí starších děvčat. Uvědomila jsem si, že snad naše práce nějaký smysl má, že vkládáme do dětí i mladých lidí něco, co se nikde koupit, ani žádným jiným způsobem opatřit nedá - lásku k hudbě a k lidem. Možnost svým zpěvem pozvednout sebe i druhé za hranice fyzičnosti a najít spojení s ostatními i se svým vnitřním já.

V závěru mého vzpomínání a dojetí z hudebního soustředění chci velmi poděkovat všem rodičům, kteří nelitují investovat finanční prostředky do svých dětí. Mé zvláštní poděkování patří Městskému úřadu v Červeném Kostelci za finanční pomoc na tento zájezd, našemu panu řediteli MgA. Leoši Nývltovi, že nám umožnil se sborem výjezd.

Dále velmi děkuji MUDr. Radku Douchovi za poskytnutí léků, paní Mgr. Věře Tomkové za sponzorský dar ve formě léků, za finanční dar Karlu Mýlovi, manželům Kejzlarovým za pomoc s ubytováním v Chorvatsku. Mé srdečné díky patří mému manželovi, maminkám, které s námi na zájezdu byly, a zdravotní 

Hudební soustředění v Chorvatsku

DPS Červánek s několika členy Jitřenky odjíždí dne 4.září do Chorvatska na týdenní hudební soustředění  s možností veřejných koncertů v oblasti Makarské riviéry.Tato dlouho připravovaná akce je přínosná v tom, že děti pod vedením manželů Kubečkových nacvičují nový program pro nastávající školní rok 2015/2016 a mezinárodní soutěž a zároveň využijí, při příznivém počasí, i relaxaci u moře s možností koupání. Je našim přáním, aby tato akce stmelila kolektiv, neboť přicházejí mladší žáci ze Sluníčka a nastartoval se nový školní rok. J.Kubeček

Krásná ocenění v ústředním kole

Dne 18.dubna se v Turnově konalo ústřední kolo v oboru sólový a sborový zpěv. V obou kategoriích jsme zabodovali. Barbora Douchová získala v silné konkurenci 2. místo a komorní kvartet získal rovněž krásnou druhou příčku. Moc gratulujeme- je to výsledek dlouhodobé mravenčí práce paní učitelky Evy Kubečkové se svými žákyněmi.

 

Červánek spolu se Sluníčkem navštívili v rámci výměny sborů Resonanci z Třebíče- sbormistryně Helena Valová.Zde proběhly dva koncerty.23. 5. v Národním domě v Třebíči s názvem Červánkovské resonováníve  a 24.5. Koncert duchovní hudby v kostele v Náměšti nad Oslavou. Děti mají nové kamarády a spoustu zážitků.

 

Musica harmonica bude účinkovat dne 20.června na Hořičkách na úvod Folklorního festivalu jaho host se samostatným koncertem.Hned druhý den,tedy v neděli 21.června společně s přípravným orchestrem Akorďáci vystoupí na Promenádním koncertě v přírodním areálu před divadlem J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Tyto koncerty se konají pravidelně dopoledne od 10.hodin.Srdečně vás zveme na všechny naše koncerty a přejeme žákům úspěšné zakončení školního roku 2014/15.

Hlavní akcí je již avizovaný Výroční koncert dne 14.června od 18.00 hodin v divadle J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Zde se představí všechna oddělení pěvecká , oba akordeonové orchestry a oddělení bicích nástrojů.

Aktuality Červánku a Musici harmonici ve druhém pololetí šk.roku 2014/15

Milí přátelé sborového zpěvu, akordeonového orchestru a dobré hudby,

 

po delší odmlce přináším nové informace z naší práce a není toho málo.

   V letošním roce probíhá soutěž ZUŠ v oboru sólový a sborový zpěv.Tato soutěž probíhá v tříletých cyklech. Protože se jedná o členy DPS, cítím povinnost Vás stručně seznámit s touto soutěží. V okresním kole, které proběhlo v ZUŠ Nové Město nad Metují nám postoupili z prvního místa: Pavel Tomek, Jiří Ježek, Žaneta Bejrová, Bára Douchová, Adéla Koblásová,Bára Škodová a Kateřina Volhejnová.V komorním zpěvu potom TRIO a KVARTET. V krajském(oblastním) kole se nejlépe umístili na prvních místech Pavel Tomek, Bára Douchvá a kvarteto.Bára a kvarteto navíc získali postup do nejvyššího, ústředního kola, které proběhne v ZUŠ Turnov dne 17.-19. 4. 2015. Držíme palce!

 

Dva z těchto mladých zpěváků postoupili ještě do celostátního kola soutěže Karlovarský skřivánek, která je každoročně pořádána MŠMT. Jedná se o Pavla Tomka a Žanetu Bejrovou. Soutěž se koná již velmi brzy- 22.-24. 3.v Karlových Varech. Ať vám to dobře zpívá!

 

Jak uvádím v připravovaných koncertech, dne 2. května 2015 přivítáme vzácné hosty, tentokrát z Třebíče. A sice dva  dětské sbory: přípravný Osmina a koncertní Rezonance. Společně s nimi vystoupíme na koncertě Májový čtyřlístek, který chystáme v kostele CČSH v Červeném Kostelci. Srdečně zveme!

Na 23, a 24. 5. 2015 plánujeme v rámci reciproční výměny koncertní zájezd do Třebíče. Zúčastní se jak Sluníčko, tak Červánek. I zde proběhne společný koncert.

 

Dne 14. června připravujeme tradiční Výroční koncert všech pěveckých sborů a akordeonového orchestru Musica Harmonica od 18. hodin v divadle J.K.Tyla v Červeném Kostelci.Soubory se představí v novém programu, kde si každý jistě najde to svoje oblíbené. Přijďte podpořit mladé zpěváky a muzikany, srdečně zveme na tento hlavní koncert!!

Musica harmonica rovněž nezahálí. Dne 14.3. 2015 jsme jeli do Klodzka v Polsku, kde jsme byli pozvání tamní hudební školou na Polsko- Czeski muzycny dialog akordeonowy. V dopoledním workshopu jsme nacvičii společně s polskými akordeonosty z Klodzka a Wroclavi dvě lidové písně, které jsou známé v obou zemích, samozřejmě s různými texty. Diváci v hledišti Klodzkého centra kultury zpívali s námi, vznikla velmi přátelská atmosféra. Sólově si zahrál Michal Matoulek, můj žák ze ZUŠ Náchod. Současně se zde konal i výtvarný workshop.

 

Akordeonisté se chystají na Slovensko do Rajeckých Teplic na soutěžní festival Euromusette a goldentango.Jedná se o 14. ročník mezinárodního festivalu pro sólisty a komorní uskupení ve dnech 4 a 5, června 2015. Připravuji několik žáků- Michala Matoulka, Šárku Kuklovou, Janu Hlaváčovou, Alexandra Hejnu a když se zadaří, tak ještě některé začínající- ty nejmladší. Bude to velmi zajimavý výlet do tohoto malebného lázeňského města.

Orchestr byl pozván na druhý ročník nového folklorního festivalu do Hořiček a sice 20. června 2015. Také tam se velmi těšíme.O dalších akcích, které se mohou vyskytnout, budeme průběžně informovat

J.Kubeček

 

 

Video - Červánek v Petrohradu

 

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Úvod