Vánoční koncert Čas radosti

Vánoční koncert 2019ČERVÁNEK DĚKUJE
všem příznivcům, kteří dne 22.12. přišli na náš vánoční koncert . Ve zcela  zaplněném divadle se zpívalo a hrálo  báječně .
Publikum nás odměnilo dlouhým a vřelým potleskem. Děkujeme rodičům našich žáků za podporu jak po stránce finanční( výjezdy do zahraničí apod.), tak především za podporu ve vytrvalosti a pracovitosti v hudebních tělesech.Dále děkuji všem mým kolegům ze ZUŠ, kteří se na vánočním koncertě podíleli. Děkujeme vedení města a ZUŠ za celoroční podporu naší práce. Děkujeme i členům výboru spolku za jejich práci ve svém volném čase. Těšíme se s vámi na shledání při dalších koncertech v roce 2020.

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Vánoční koncert Čas radosti